Aanmelden voor PIT

Meld je hier aan voor PIT. 

Het pensioenfonds streeft ernaar om PIT-teams samen te stellen die zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van het KLM/KLC personeel, ook op het gebied van leeftijd. Daarnaast wil het pensioenfonds de middelen die zij inzet om PIT mogelijk te maken en PIT-ers te faciliteren (o.a. tijd en onkosten) optimaal benutten. Om die reden hanteert het pensioenfonds een aantal voorwaarden voor deelname aan PIT:

  • Enthousiasme en affiniteit met pensioenen
  • Affiniteit met social media (Facebook)
  • Minimaal 67% in actieve dienst
  • Maximaal 55 jaar
  • Geen grondfunctie
  • 100% aanwezigheid op de opleidingsdagen
  • Binnen een PIT-termijn (18 maanden) twee terugkomdagen bijwonen. 
  • Bij aanvang van PIT-termijn, minimaal 36 maanden in actieve dienst (geen pensioenplannen binnen drie jaar)

In ons privacyreglement vind je meer informatie over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt.

Geef aan waar je hebt gehoord van PIT