Alles over de NAP

De Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP) is een aanvulling op de basispensioenregeling. Deze regeling is uniek voor het cabinepersoneel van KLM en KLC en is een mogelijkheid om pensioen bij te sparen. De NAP is destijds ingevoerd om deelnemers de mogelijkheid te bieden om eerder met pensioen te gaan. Op het moment dat u met pensioen gaat mag u kiezen of u de NAP tijdelijk (tot uw AOW-leeftijd) of levenslang uitbetaald wilt krijgen of dat u het bedrag op uw pensioendatum in één keer wilt laten uitkeren.

Wat u betaalt voor de NAP 

Voor de NAP betaalt u premie. De premie wordt ingehouden op uw netto loon en bedraagt vanaf 1 januari 2018 minimaal 1% van de NAP-grondslag (twaalf maal uw maandsalaris, plus eventuele leeftijdstoeslag, verhoogd met eindejaarsuitkering en vakantietoeslag) en maximaal uw volledige netto salaris. De standaard is 2% van uw grondslag. U kunt zelf jaarlijks een ander percentage kiezen. De premie wordt na aftrek van kosten direct omgezet in aanspraken op een levenslange NAP-uitkering vanaf 60 jaar

Deelname aan de NAP is vrijwillig

Deelname aan de NAP is vrijwillig. Wanneer u in dienst komt bij KLM of KLC doet u automatisch mee aan de NAP-regeling. U kunt hiervan afzien.

Bij deelname kunt u zelf (onder voorwaarden) de hoogte van uw maandelijkse premie-inleg bepalen.

Keuzes met betrekking tot de NAP

  1. U kunt ieder jaar (onder voorwaarden) zelf de hoogte van uw maandelijkse premie-inleg bepalen. U kunt uw keuze elk jaar vóór 1 oktober doorgeven. Dan ligt de premie-inleg vast van 1 januari tot en met 31 december het jaar daarop, tenzij u uw deelname per 1 juli beëindigt.
  2. U kunt stoppen met betalen van premie voor de NAP (beëindiging van uw deelname). U bouwt dan geen extra NAP meer op, maar de opgebouwde NAP-aanspraken laat u wel (premievrij) bij het pensioenfonds staan. Stuur dan 3 maanden voor de mutatiedatum het Mutatieformulier NAP naar ons op.
  3. Ook kunt u ervoor kiezen uw deelname te beëindigen en de NAP in één keer uit te laten keren. Dit noemen wij afkopen en kan in januari of juli van ieder jaar. Stuur dan 3 maanden voor de mutatiedatum het Mutatieformulier NAP naar ons op.
  4. Op het moment dat u met pensioen gaat mag u kiezen of u de NAP tijdelijk (tot uw AOW-leeftijd) of levenslang uitbetaald wilt krijgen of dat u het bedrag op uw pensioendatum in één keer wilt laten uitkeren. 

Toestemming overlijdensuitkering NAP

U kunt toestemming geven om de waarde van de NAP-aanspraken uit te laten keren bij uw overlijden. Daarmee komt de waarde van uw NAP-aanspraken in de nalatenschap voor uw erfgenamen. Dit geldt alleen als u overlijdt vóór uw pensioendatum. Geeft u toestemming voor deze uitkering? Vul dan het toestemmingsformulier Overlijdensuitkering NAP in en stuur dit naar ons op.

Let op: wanneer u afziet van deelname of stopt met deelname aan de NAP-regeling, kunt u nog één keer besluiten deel te nemen aan de NAP-regeling.

Uw opgebouwde NAP

Op uw Uniform Pensioenoverzicht en op de Pensioenplanner kunt u in uw persoonlijke omgeving zien hoeveel NAP u krijgt vanaf uw pensioendatum. U kunt daar ook zien wat de eenmalige afkoopwaarde van uw NAP is.

Rekenvoorbeelden NAP

Maatman 45 jaar

2% NAP premie

4% NAP premie

6% NAP premie

Pensioengevend salaris

53.064

53.064

53.064

NAP grondslag

47.793

47.793

47.793

Netto premie per maand

80

159

239

Netto Aanvullend Pensioen (NAP) per jaar

931

1.863

2.794

Fiscale waarde 1-1-2019

512

1.024

1.536

Maatman 35 jaar

2% NAP premie

4% NAP premie

6% NAP premie

Pensioengevend salaris

47.050

47.050

47.050

NAP grondslag

42.609

42.609

42.609

Netto premie per maand

71

142

213

Netto Aanvullend Pensioen (NAP) per jaar

1.621

3.242

4.863

Fiscale waarde 1-1-2019

404

808

1.212

De NAP samengevat

 

De huidige voorwaarden voor de NAP vindt u hier.

Hieronder leest u meer over de NAP. Bekijk voor meer informatie ook de veelgestelde vragen over de NAP. Staat uw vraag er niet tussen? Stel deze dan in de besloten Facebook groep Cabine Pensioenplein of neem contact op met de afdeling Pensioenservice via telefoonnummer 020 426 62 30.