Alles over de NAP

De Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP) is een aanvulling op de basispensioenregeling. Deze regeling is uniek voor het KLM cabinepersoneel en is een mogelijkheid om pensioen bij te sparen. De NAP is destijds ingevoerd om deelnemers de mogelijkheid te bieden om eerder met pensioen te gaan. 

Wat u betaalt voor de NAP

Voor de NAP betaalt u premie. De premie wordt ingehouden op uw netto loon en bedraagt vanaf 1 januari 2018 minimaal 1% van de grondslag (13,96 x het maandsalaris inclusief de eventuele leeftijdstoeslag uitgaande van een voltijd dienstverband) en maximaal uw volledige netto salaris. Nu is dat nog standaard 2% van uw grondslag. De premie wordt na aftrek van kosten direct omgezet in aanspraken op een levenslange NAP-uitkeringOp het moment dat u met pensioen gaat mag u kiezen of u de NAP tijdelijk (tot uw AOW-leeftijd) of levenslang uitbetaald wilt krijgen. Ook kunt u het bedrag op uw pensioendatum in één keer laten uitkeren.

Uw opgebouwde NAP

Op uw Uniform Pensioenoverzicht en op de pensioenplanner kunt u in uw persoonlijke omgeving zien hoeveel NAP u krijgt vanaf uw pensioendatum. U kunt daar ook zien wat de eenmalige afkoopwaarde van uw NAP is.

Deelname aan de NAP is vrijwillig

Deelname aan de NAP is vrijwillig. Dit betekent dat u verschillende keuzes hebt met betrekking tot de NAP: 

  1. Wanneer u in dienst komt bij KLM doet u automatisch mee aan de NAP-regeling, maar hebt u de keuze om hiervan af te zien.
  2. Neemt u deel aan de NAP-regeling dan hebt u de volgende keuzes:
    - U kunt vanaf 1 januari 2018 onder voorwaarden zelf de hoogte van uw maandelijkse premie-inleg bepalen. U moet uw keuze dit jaar voor 1 november 2017 doorgeven. Dan ligt de premie-inleg vast van 1 januari tot en met 31 december 2018, tenziij u uw deelname per 1 juli beëindigt.
    - U kunt stoppen met betalen van premie voor de NAP (beëindiging van uw deelname). U bouwt dan geen extra NAP meer op, maar de opgebouwde NAP-aanspraken laat u wel (premievrij) bij het pensioenfonds staan. Stuur dan 2 maanden voor de mutatiedatum het Mutatieformulier NAP naar ons op.
    - Ook kunt u ervoor kiezen uw deelname te beëindigen en de NAP in één keer uit te laten keren. Dit noemen wij afkopen en kan in januari of juli van ieder jaar. Stuur dan 2 maanden voor de mutatiedatum het Mutatieformulier NAP naar ons op.
  3. U kunt toestemming geven om de waarde van de NAP-aanspraken, die u door uw automatische deelname opbouwt, uit te laten keren bij uw overlijden. Daarmee komt de waarde van uw NAP-aanspraken in de nalatenschap voor uw erfgenamen. Dit geldt alleen als u overlijdt vóór uw pensioendatum. Geeft u toestemming voor deze uitkering? Vul dan bijgaand toestemmingsformulier Overlijdensuitkering NAP in en stuur dit naar ons op.

Let op: wanneer u afziet van deelname of stopt met deelname, kunt u nog één keer besluiten deel te nemen aan de NAP-regeling.

De huidige voorwaarden voor de NAP vindt u hier.

Hieronder leest u meer over de NAP. Bekijk voor meer informatie ook de veelgestelde vragen over de NAP. Staat uw vraag er niet tussen? Stel deze dan in de besloten Facebook groep Cabine Pensioenplein of neem contact op met de afdeling Pensioenservice via telefoonnummer 020 426 62 30.