Alles over de NAP

De Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP) is een aanvulling op de basispensioenregeling. Deze regeling is uniek voor het cabinepersoneel van KLM en KLC en is een mogelijkheid om pensioen bij te sparen. De NAP is destijds ingevoerd om deelnemers de mogelijkheid te bieden om eerder met pensioen te gaan. Op het moment dat u met pensioen gaat mag u kiezen of u de NAP tijdelijk (tot uw AOW-leeftijd) of levenslang uitbetaald wilt krijgen of dat u het bedrag op uw pensioendatum in één keer wilt laten uitkeren.

Wat u betaalt voor de NAP 

Voor de NAP betaalt u premie. De premie wordt ingehouden op uw netto loon en bedraagt vanaf 1 januari 2018 minimaal 1% van de NAP-grondslag (twaalf maal uw maandsalaris, plus eventuele leeftijdstoeslag, verhoogd met eindejaarsuitkering en vakantietoeslag) en maximaal uw volledige netto salaris. De standaardinleg is 2% van uw NAP grondslag. U kunt zelf jaarlijks een ander percentage kiezen. U betaalt per ingelegde premie per maand één keer kosten. Van uw ingelegde premie verrekenen we eerst € 1,50 aan administratiekosten. Daarna gaat er nog 1,9% af voor toekomstige kosten. Dit zijn wettelijk noodzakelijke kosten om de NAP-regeling ook in de toekomst uit te kunnen (blijven) voeren. Van dit bedrag kopen wij maandelijks een levenslang ouderdomspensioen in dat ingaat als u 60 wordt. Zie voor voorbeeldberekening ook het webbericht: Kosten NAP wijzigen per 1 januari 2019.

Deelname aan de NAP is vrijwillig

Deelname aan de NAP is vrijwillig. Wanneer u in dienst komt bij KLM of KLC doet u automatisch mee aan de NAP-regeling. U kunt hiervan afzien.

Bij deelname kunt u zelf (onder voorwaarden) de hoogte van uw maandelijkse premie-inleg bepalen.

Keuzes met betrekking tot de NAP

  1. U kunt ieder jaar (onder voorwaarden) zelf de hoogte van uw maandelijkse premie-inleg bepalen. U kunt uw keuze elk jaar vóór 1 oktober doorgeven. Dan ligt de premie-inleg vast van 1 januari tot en met 31 december het jaar daarop. 
  2. U kunt uw inleg kiezen en doorgeven via Mijn NAP in MijnKLMPensioen.
  3. U kunt stoppen met betalen van premie voor de NAP (beëindiging van uw deelname). U bouwt dan geen extra NAP meer op, maar de opgebouwde NAP-aanspraken laat u wel (premievrij) bij het pensioenfonds staan. Dit regelt u via Mijn NAP in MijnKLMPensioen
  4. Ook kunt u ervoor kiezen uw deelname te beëindigen en de NAP in één keer uit te laten keren. Dit noemen wij afkopen en kan in januari of juli van ieder jaar. Het afkopen van uw NAP regelt u via Mijn NAP in MijnKLMPensioen
  5. Op het moment dat u met pensioen gaat mag u kiezen of u de NAP tijdelijk (tot uw AOW-leeftijd) of levenslang uitbetaald wilt krijgen of dat u het bedrag op uw pensioendatum in één keer wilt laten uitkeren. 

Toestemming overlijdensuitkering NAP

U kunt toestemming geven om de waarde van de NAP-aanspraken uit te laten keren bij uw overlijden. Daarmee komt de waarde van uw NAP-aanspraken in de nalatenschap voor uw erfgenamen. Dit geldt alleen als u overlijdt vóór uw pensioendatum. Geef uw toestemming door via Mijn NAP in MijnKLMPensioen.

Let op: wanneer u afziet van deelname of stopt met deelname aan de NAP-regeling, kunt u nog één keer besluiten deel te nemen aan de NAP-regeling.

Uw opgebouwde NAP

Op uw Uniform Pensioenoverzicht en in Mijn Planner in MijnKLMPensioen kunt u in uw persoonlijke omgeving zien hoeveel NAP u krijgt vanaf uw pensioendatum. U kunt daar ook zien wat de eenmalige afkoopwaarde van uw NAP is.


De NAP samengevat

 

De huidige voorwaarden voor de NAP vindt u hier.

Hieronder leest u meer over de NAP. Bekijk voor meer informatie ook de veelgestelde vragen over de NAP. Staat uw vraag er niet tussen? Stel deze dan in de besloten Facebook groep Cabine Pensioenplein of neem contact op met de afdeling Pensioenservice via telefoonnummer 020 426 62 30.

 

► NAP voorwaarden 

► Overlijdensuitkering NAP

► Veelgestelde vragen over de NAP