AOW: u bent met pensioen

De AOW is een basispensioen van de overheid. Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont of heeft gewoond of gewerkt, heeft hier recht op. U ontvangt de AOW-uitkering via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Een half jaar voor uw AOW-leeftijd ontvangt u informatie van de SVB over uw AOW-uitkering.
Hieronder beantwoorden we een aantal veelgestelde vragen over de AOW. Uitgebreide informatie vindt u op www.svb.nl. 

Wat is uw AOW-leeftijd?

U ontvangt de AOW-uitkering vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. De AOW-leeftijd gaat de komende jaren in stapjes omhoog naar 66 jaar in 2018 en uiteindelijk naar 67 jaar en 3 maanden in 2022. Vanaf 1 januari 2022 is de AOW-leeftijd Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Gebruik de AOW-tool om uw verwachte AOW-leeftijd te berekenen.

Tot 1 april 2012 lag de AOW-leeftijd op 65 jaar en ging de AOW in op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar werd. Door gewijzigde wetgeving is dat veranderd in de dag van uw verjaardag. Daarnaast is er vanaf 1 januari 2013 de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd. De regering stelt vanaf 2017 elk jaar vast wat over vijf jaar de AOW leeftijd is. Door de verhoging van de AOW-leeftijd gaat de AOW-uitkering later in. U kunt hierdoor te maken krijgen met een gat in uw inkomen. 

Hoe kunt u het AOW-gat overbruggen?

  • Overbruggingsregeling bij versnelde verhoging AOW-leeftijd
    Om het AOW-gat te compenseren dat ontstaat door de verhoging van de AOW leeftijd, heeft de Ministerraad in oktober 2013 een overbruggingsregeling ingevoerd. De overbruggingsregeling was er in eerste instantie voor mensen die vóór 1 januari 2013 met VUT of Vroegpensioen zijn gegaan.
    Door de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd per 1 januari 2016 is de duur van de overbruggingsregeling verlengd tot 2023. Bovendien is de overbruggingsregeling op grond van de versnelde stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd ook beschikbaar gesteld voor het (nieuwe) AOW-gat dat door die versnelde verhoging ontstaat.
    De overbruggingsregeling is er dan dus ook voor mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met VUT of vroegpensioen zijn gegaan, maar dan wel alleen voor het AOW-gat dat het gevolg is van de verhoging per 1 januari 2016. De overige voorwaarden voor de overbruggingsuitkering zijn niet veranderd. Met behulp van deze tool berekent u of u in aanmerking komt voor een overbruggingsregeling in verband met een mogelijk AOW-gat. 
  • Hoog/laagconstructie
    Komt u niet voor deze overbruggingsregeling in aanmerking? Dan hebt u gebruik kunnen maken van een zogenaamde hoog/laag constructie om het AOW-gat te dichten. U ontvangt dan tijdelijk, vanaf het ontstaan van het AOW-gat tot aan de verhoogde AOW-leeftijd (tot uiterlijk 67 jaar), een hoger pensioen. Na het bereiken van de AOW-leeftijd (tot uiterlijk 67 jaar) ontvangt u levenslang een lager ouderdomspensioen.

U woonde in het buitenland

Om een volledige AOW-uitkering te krijgen moet iemand ten minste vijftig jaar in Nederland hebben gewoond voorafgaand aan de AOW-leeftijd. Voor ieder (vol) jaar dat iemand in die vijftig jaar niet in Nederland heeft gewoond of in Nederland heeft gewerkt, wordt uw AOW-uitkering 2% lager. Lees meer hierover bij Naar het buitenland.

Hoe vraagt u AOW aan?

Als u in Nederland woont, ontvangt u een half jaar voor uw AOW-leeftijd een aanvraagformulier van de SVB. U vult het formulier in en stuurt het terug. U kunt uw aanvraag ook via internet doen.
Als u in het buitenland woont, moet u zelf uw AOW aanvragen bij de SVB.

Terug