AOW: u bent met pensioen

De AOW is een basispensioen van de overheid. Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont of heeft gewoond of gewerkt, heeft hier recht op. U ontvangt de AOW-uitkering via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Een half jaar voor uw AOW-leeftijd ontvangt u informatie van de SVB over uw AOW-uitkering.
Hieronder beantwoorden we een aantal veelgestelde vragen over de AOW. Uitgebreide informatie vindt u op www.svb.nl

Wat is uw AOW-leeftijd?

U ontvangt de AOW-uitkering vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd is in de afgelopen jaren in stapjes omhoog gegaan naar 66 jaar in 2018 en zal de komende jaren verder stapsgewijs omhoog gaan naar 67 jaar in 2021. Daarna is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De regering stelt vanaf 2017 elk jaar vast wat over vijf jaar de AOW leeftijd is. In 2022 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. In 2023 blijft de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Gebruik de AOW-tool om uw verwachte AOW-leeftijd te laten berekenen.

Door de verhoging van de AOW-leeftijd gaat de AOW-uitkering later in. U kunt hierdoor te maken krijgen met een gat in uw inkomen. 

Hoe kunt u het AOW-gat overbruggen?

  • Overbruggingsregeling bij versnelde verhoging AOW-leeftijd 
    Om het AOW-gat te compenseren dat ontstaat door de verhoging van de AOW leeftijd, heeft de Ministerraad in oktober 2013 een overbruggingsregeling ingevoerd. De overbruggingsregeling was er in eerste instantie voor mensen die vóór 1 januari 2013 met VUT of Vroegpensioen zijn gegaan.
    Per 1 januari 2016 is de duur van de overbruggingsregeling verlengd tot 2023. Bovendien is de overbruggingsregeling ook beschikbaar gesteld voor mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met VUT of vroegpensioen zijn gegaan, maar dan wel alleen voor het AOW-gat dat het gevolg is van de AOW-verhoging per 1 januari 2016. De overige voorwaarden voor de overbruggingsuitkering zijn niet veranderd. Met behulp van deze tool berekent u of u in aanmerking komt voor een overbruggingsregeling in verband met een mogelijk AOW-gat. 
  • Extra hoog/laagconstructie (zogenaamde Neppérus wetgeving)
    Komt u niet voor deze overbruggingsregeling in aanmerking? Dan had u indien uw pensioen is ingegaan vóór 1 januari 2016 tot 1 juli 2016 gebruik kunnen maken van een zogenaamde extra hoog/laag constructie om het AOW-gat te dichten. U ontvangt dan tijdelijk, vanaf het ontstaan van het AOW-gat tot aan de verhoogde AOW-leeftijd (tot uiterlijk 67 jaar), een hoger pensioen. Daarna ontvangt u levenslang een lager ouderdomspensioen.

Indien u op 1 januari 2016 nog niet met pensioen bent, kunt u ervoor kiezen om bij ingang van het pensioen eerst tijdelijk (tot de AOW-gerechtigde leeftijd) een hogere pensioenuitkering te ontvangen (ter compensatie van het gemis aan AOW). Vanaf uw AOW-gerechtigde leeftijd zal uw uitkering vervolgens levenslang wat lager uitvallen.

U woonde in het buitenland

Om een volledige AOW-uitkering te krijgen moet iemand ten minste vijftig jaar in Nederland hebben gewoond voorafgaand aan de AOW-leeftijd. Voor ieder (vol) jaar dat iemand in die vijftig jaar niet in Nederland heeft gewoond of in Nederland heeft gewerkt, wordt uw AOW-uitkering 2% lager. Lees meer hierover bij Naar het buitenland.

Hoe vraagt u AOW aan?

Als u in Nederland woont, ontvangt u een half jaar voor uw AOW-leeftijd een aanvraagformulier van de SVB. U vult het formulier in en stuurt het terug. U kunt uw aanvraag ook via internet doen.
Als u in het buitenland woont, moet u zelf uw AOW aanvragen bij de SVB.

Terug