Bestuur

Het Bestuur bestaat uit tien leden, van wie vijf namens de deelnemers (waarvan vier namens de werknemers en één namens de pensioengerechtigden) en vijf namens KLM. Het Bestuur heeft buiten zijn midden een voorzitter benoemd, die de vergaderingen leidt en de zorgvuldigheid van de besluitvorming bewaakt. Het Bestuur benoemt een werknemerslid en een werkgeverslid tot vicevoorzitters.

Voor vragen en opmerkingen aan het bestuur kunt u een e-mail sturen naar bestuur@klmcabinefonds.nl. Voor vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met de afdeling Pensioenservice.