Bestuur pensioenfonds

Het Bestuur bestaat uit elf leden, van wie zeven namens de deelnemers (waarvan zes namens de werknemers en één namens de pensioengerechtigden) en vijf namens KLM. Momemnteel is er één vacature voor een bestuurslid namens KLM. Het Bestuur heeft buiten zijn midden een voorzitter benoemd, die de vergaderingen leidt en de zorgvuldigheid van de besluitvorming bewaakt. Het Bestuur benoemt een werknemerslid en een werkgeverslid tot vicevoorzitters.

Vacature 

Momenteel is er één vacature voor een bestuurslid namens KLM. 

Voor vragen en opmerkingen aan het bestuur kunt u een e-mail sturen naar bestuur@klmcabinefonds.nl. Voor vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met de afdeling Pensioenservice.

 
Paul Loven
Extern voorzitter
 
Rob Koster
Vicevoorzitter namens de werknemers
Arend de Jong
Vicevoorzitter namens de werkgever
Paulette van den Berk
Werknemerslid
Daan Nijssen
Werkgeverslid
Terence Tilgenkamp
Werknemerslid
Paul Jansen
Werkgeverslid
Eugène van Halder
Lid namens gepensioneerden
Charlotte Orlebeke
Werkgeverslid
Stefan Geerlings
Werknemerslid
Kees Porskamp
Plaatsvervangend werknemerslid
 
Annette Groeneveld
Plaatsvervangend werknemerslid