Bestuur pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Het Bestuur bestaat uit tien leden, van wie vijf namens de deelnemers (waarvan vier namens de werknemers en één namens de pensioengerechtigden) en vijf namens KLM. Het Bestuur heeft buiten zijn midden een voorzitter benoemd, die de vergaderingen leidt en de zorgvuldigheid van de besluitvorming bewaakt. Het Bestuur benoemt een werknemerslid en een werkgeverslid tot vicevoorzitters.

Voor vragen en opmerkingen aan het bestuur kunt u een e-mail sturen naar bestuur@klmcabinefonds.nl. Voor vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met de afdeling Pensioenservice.

 

Het Bestuur

Paul Loven

Onafhankelijk voorzitter

 

Rob Koster

Vicevoorzitter namens werknemers

Arend de Jong

Vicevoorzitter namens werkgever

  

Paul Jansen

Werkgeverslid

Charlotte Orlebeke

Werkgeverslid

   

 

Daan Nijssen

Werkgeverslid

 

Werkgeverslid (vacature)

 

 

   

 

Stefan Geerlings

Werknemerslid

Paulette van den Berk

Werknemerslid

 

 

Terence Tilgenkamp

Werknemerslid

Eugène van Halder

Lid namens pensioengerechtigden

 

Annette Groeneveld

Plaatsvervangend werknemerslid

Kees Porskamp

Plaatsvervangend werknemerslid