Dekkingsgraden - archief

Dekkingsgraden Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel 2016*

Datum

Beleidsdekkingsgraad  Nominale dekkingsgraad

31 januari 2016

107,7% 98,9%

28 februari 2016      

106,4% 95,3%

31 maart 2016

105,8% 98,1%

30 april 2016   

105,3% 101,1%

31 mei 2016

104,3% 100,4%

30 juni 2016

102,8% 97,9%

31 juli 2016

101,8% 98,1%

31 augustus 2016

101,1% 98,8%

30 september 2016

100,7% 98,8%

31 oktober 2016

100,3% 101,9%

30 november 2016

100,1% 104,0%

31 december 2016

100,0%

105,7%

Dekkingsgraden Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel 2015*

Datum

Beleidsdekkingsgraad  Nominale dekkingsgraad

31 januari 2015

119,9% 108,7%

28 februari 2015      

118,6% 110,5%

31 maart 2015

117,1% 105,7%

30 april 2015   

116,0% 108,6%

31 mei 2015

115,0% 112,3%

30 juni 2015

114,3% 115,4%

31 juli 2015*

113,3% 110,1%

31 augustus 2015

112,0% 107,2%

30 september 2015

110,9% 103,7%

31 oktober 2015

110,0% 106,6%

30 november 2015

109,1% 107,1%

31 december 2015

108,5% 106,3%

Dekkingsgraden Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel 2014**

Datum

Reëel*** Nominaal

31 januari 2014

77,6% 123,6%

28 februari 2014      

79,2%   125,2%

31 maart 2014

78,7% 123,6%

30 april 2014   

78,9%   122,8%

31 mei 2014

80,1% 124,2%

30 juni 2014

80,3% 123,7%

31 juli 2014

79,5% 121,8%

31 augustus 2014

80,6% 122,6%

30 september 2014

77,7% 117,4%

31 oktober 2014

78,7% 116,8%

30 november 2014

80,2% 117,8%

31 december 2014

80,8%

114,1%

Dekkingsgraden Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel 2013**

datum

Reëel*** Nominaal

31 januari 2013

66,8% 115,2%

28 februari 2013      

67,9% 117,4%

31 maart 2013

69,6% 119,7%

30 april 2013   

71,2%       121,7%

31 mei 2013

69,3% 117,2%

30 juni 2013

67,4% 112,7%

31 juli 2013

70,4% 116,8%

31 augustus 2013

70,4% 116,1%

30 september 2013

72,9% 120,6%

31 oktober 2013

75,7% 125,2%

30 november 2013

76,0% 124,6%

31 december 2013

76,7% 123,0%

* Op basis van de UFR-benadering en actuele rente (vanaf 15 juli 2015 wordt de UFR op een andere manier bepaald).

** Op basis van de UFR-benadering en driemaandsgemiddelde rente

*** In de reële dekkingsgraad is de verwachte inflatie meegenomen. Voor het al dan niet toekennen van indexatie was tot 1 januari 2015 de hoogte van de reële dekkingsgraad van belang. 

Dekkingsgraden Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel 2012*

datum

reëel       

nominaal

31 januari 2012  

63,7%

108,9%

29 februari 2012

61,8%

108,8%

31 maart 2012

60,2%

107,6%

30 april 2012

60,7%

107,6%

31 mei 2012

62,2%

108,0%

30 juni 2012

59,8%

101,9%

31 juli 2012

61,3%

104,0%

31 augustus 2012

60,5%

105,3%

30 september 2012

64,7%

112,8%

31 oktober 2012

63,8%

113,7%

30 november 2012

64,7%

115,2%

31 december 2012

67,0%

116,0%**

*vanaf 30 september op basis van de UFR-benadering

**Dit is de definitieve dekkingsgraad, zoals vermeld in het jaarverslag 2012

Dekkingsgraden Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel 2011

datum

reëel

nominaal

31 januari 2011

69,0%

124,9%

28 februari 2011

68,6%

125,7%

31 maart 2011

69,7%

128,3%

30 april 2011

70,1%

128,6%

31 mei 2011

69,5%

126,2%

30 juni 2011

70,3%

129,8%

31 juli 2011

66,8%

122,9%

31 augustus 2011

66,3% 

115,2%

30 september 2011

59,6%

103,2% 

31 oktober 2011

61,9%  

107,5%

30 november 2011

63,2%

106,8%

31 december 2011

64,3%

107,7%*

*Dit is de definitieve dekkingsgraad, zoals ook vermeld in het jaarverslag 2011

Dekkingsgraad Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel 2010

31 januari 2010

125,8%

28 februari 2010

123,1%

31 maart 2010

127,1%

30 april 2010

125,1%

31 mei 2010

115,3%

30 juni 2010

114,6%

31 juli 2010

119,1%

31 augustus 2010

105,9%

30 september 2010

111,9%

29 oktober 2010

115,4%

30 november 2010

118,1%

31 december 2010

121,8%