Feiten en cijfers

Het Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel heeft ultimo 2016 9.132 actieve deelnemers, 2.702 gewezen (premievrije) deelnemers en 1.347 gepensioneerden met een totaal belegd vermogen van ruim € 2,8 miljard.

Het Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel kent regelingen voor ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen.

Pensioenen

(bedragen 2016 in EUR miljoenen)

Aantal actieve deelnemers

9.132

Aantal gewezen deelnemers (premievrijen)

2.702

Aantal pensioengerechtigden

1.347

Premies

61,5

Pensioenuitkeringen

29,4

Voorziening pensioenverplichtingen

2.688,7

Beleggingen

(bedragen 2016 in EUR miljoenen)

Vastrentende waarden

1.249,7

Aandelen

1.341,2 

Vastgoed

279,4

Overig

-0,4

Totaal

2.869,9

Totaalrendement

10,2%

Vijfjaarsgemiddeld totaalrendement

8,9%

Tienjaarsgemiddeld totaalrendement

5.8%

Dit onderdeel wordt medio 2018 geactualiseerd (i.v.m. jaarverslag 2017).