Financiële positie van het pensioenfonds

Wat is de financiële situatie op 31 oktober 2017?

  • Vermogen licht gestegen We hebben per 31 oktober 2017 € 3,16 miljard in kas (eind september € 3,09 miljard). 
  • Verplichtingen licht gestegen Het geld dat we in kas moeten hebben om alle pensioenen te kunnen betalen (nu en in de toekomst), is per 31 oktober 2017 € 2,70 miljard (eind september € 2,65 miljard).
  • Nominale dekkingsgraad gelijk De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen. De nominale dekkingsgraad is 116,4% per 31 oktober 2017 (eind september 116,5%).
  • Beleidsdekkingsgraad gestegen De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Eind oktober 2017 is de beleidsdekkingsgraad: 112,1% (eind september 110,9%).

Verplicht extra buffer opbouwen
Als het vermogen net zo groot is als de verplichtingen, dan is de dekkingsgraad 100%. Dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Dus zowel het basispensioen als pensioen uit de Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP). Dat lijkt goed genoeg, maar dat is het niet. Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.

Hoe groot moet de buffer zijn?
Volgens de regels van de overheid moet ons vermogen 27,4% meer zijn dan onze verplichtingen. We moeten dus voldoende geld hebben om nu en in de toekomst de pensioenen te betalen, plus 27,4% extra. Zo kunnen we een eventuele onverwachte daling van het vermogen goed opvangen. Op dit moment is de beleidsdekkingsgraad 112,1%, we hebben 12,1% extra. We moeten nog meer opbouwen. Intussen kunnen we iedereen die nu met pensioen gaat of arbeidsongeschikt wordt gewoon uitbetalen.

Herstelplan
Aan de hand van de financiële positie per 31 december van elk jaar wordt bekeken of het fonds op tijd herstelt en wordt als dat nodig is een nieuw herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). In dit plan laat het fonds zien hoe het binnen de maximaal wettelijke periode van tien jaar uit tekort komt. Eind 2016 was er een tekort en daarom is in maart 2017 een herstelplan ingediend. DNB heeft het herstelplan goedgekeurd. Als het fonds eind 2017 nog steeds onvoldoende buffers heeft, moet het fonds volgend jaar een nieuw herstelplan indienen. Dit plan zal gebaseerd zijn op de op dat moment geldende pensioenregeling en financieringsafspraken. 

Welke risico's zijn er voor u als deelnemer bij een tekortsituatie
Een te lage dekkingsgraad is van invloed op de kans op indexatie. Het pensioenfonds mag uw pensioen alleen verhogen als het financieel gezond is en moet daarbij ook rekening houden met de toekomstige financiële positie. Als de dekkingsgraad te lang te laag is, dan is ook het korten van pensioen een mogelijkheid.

Meer informatie: