Aanpassingen omrekenfactoren 2018

26 januari 2018

Keuzemogelijkheden pensioenregeling
Uw pensioenregeling biedt diverse keuzemogelijkheden, zoals eerder of later met pensioen gaan en ouderdomspensioen ruilen voor meer partnerpensioen. Voor het berekenen van elke keuze – anders dan de standaardkeuze uit het reglement – gebruikt het pensioenfonds omrekenfactoren die gebaseerd zijn op onder meer rentestand en levensverwachting. Per 1 juli 2018 wijzigen de factoren. De pensioenplanner houdt vanaf eind januari rekening met de nieuwe factoren. Gaat u rond 1 juli 2018 met pensioen? Dan kan het gunstig zijn om iets eerder of later dan 1 juli 2018 met pensioen te gaan. Bekijk in de Pensioenplanner welke pensioendatum voor u haalbaar en interessant is. En bespreek met HR KLM of dat mogelijk is voor u.

Afkoop kleine pensioenen
De factoren voor afkoop van kleine pensioenen wijzigen per 1 juli 2018. Wanneer u uit dienst gaat bij KLM kunt u hiermee te maken krijgen. Wanneer een pensioen kleiner is dan € 474,11 (2018) per jaar, wordt het pensioen afgekocht door het pensioenfonds, tenzij u op dat moment kiest voor waardeoverdracht naar een ander pensioenfonds.

In- en afkoop van de NAP
De factoren om uw opgebouwde NAP-pensioenuitkering in te kopen en om uw opgebouwde NAP-pensioen af te kopen wijzigen per 1 juli 2018.