Automatische waardeoverdracht van klein pensioen

21 december 2018

In oktober gaven wij al aan dat de overheid de regels voor kleine en hele kleine pensioenen verandert per 1 januari 2019. Kleine pensioenen (tussen de € 2 en € 474,11 bruto per jaar) mogen niet meer worden afgekocht maar worden samengevoegd. Hele kleine pensioenen (€ 2 bruto per jaar of minder) komen te vervallen. 

Het samenvoegen van kleine pensioenen is handig als u bij meerdere pensioenfondsen een klein pensioen heeft opgebouwd. U krijgt dan niet van meerdere pensioenfondsen een klein bedrag, maar u krijgt van een pensioenfonds een groter bedrag als u met pensioen gaat. 

Het Cabinefonds kiest voor automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen
Dat betekent dat een klein pensioen automatisch mee gaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u van baan wisselt. Uw opgebouwde pensioen van het Cabinefonds wordt dan samengevoegd met het pensioen dat u gaat opbouwen bij een andere pensioenuitvoerder. Hierdoor behoudt u uw pensioen en is het over minder verschillende potjes verdeeld.

Hebt u klein pensioen opgebouwd via de NAP?
Premievrije NAP-aanspraken die onder de wettelijke afkoopgrens vallen, worden niet automatisch overgedragen. Deze aanspraken blijven bij het Cabinefonds. Hiervoor blijft de afkoopmogelijkheid van klein pensioen van toepassing.

Pensioenaanspraken van € 2 bruto per jaar of minder komen te vervallen
Gaat u op of na 1 januari 2019 uit dienst en hebt u een heel klein pensioen van € 2,- bruto per jaar of minder? Vanaf 1 januari 2019 komen deze hele kleine pensioenen te vervallen.

Hebt u nog geen nieuwe pensioenuitvoerder?
Dan bewaart het Cabinefonds uw pensioen, totdat er een nieuwe uitvoerder bekend is waar wij uw pensioen naar kunnen overmaken.

Vragen over uw pensioen?
In MijnKLMPensioen ziet u de hoogte van uw opgebouwde pensioen bij het Cabinefonds. Ga voor een totaaloverzicht van al uw opgebouwde pensioenen naar www.mijnpensioenoverzicht.nl.