Automatische waardeoverdracht van klein pensioen

21 december 2018

In oktober gaven wij al aan dat de overheid de regels voor kleine en hele kleine pensioenen verandert per 1 januari 2019. Kleine pensioenen (tussen de € 2 en € 474,11 bruto per jaar) mogen niet meer worden afgekocht maar worden samengevoegd. Hele kleine pensioenen (€ 2 bruto per jaar of minder) komen te vervallen. 

Het samenvoegen van kleine pensioenen is handig als u bij meerdere pensioenfondsen een klein pensioen heeft opgebouwd. U krijgt dan niet van meerdere pensioenfondsen een klein bedrag, maar u krijgt van een pensioenfonds een groter bedrag als u met pensioen gaat. 

Het KLM-Cabinefonds kiest voor automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen
Dat betekent dat een klein pensioen automatisch mee gaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u van baan wisselt. Uw opgebouwde pensioen van het KLM-Cabinefonds wordt dan samengevoegd met het pensioen dat u gaat opbouwen bij een andere pensioenuitvoerder. Hierdoor behoudt u uw pensioen en is het over minder verschillende potjes verdeeld.

Hebt u klein pensioen opgebouwd via de NAP?
Premievrije NAP-aanspraken die onder de wettelijke afkoopgrens vallen, worden niet automatisch overgedragen. Deze aanspraken blijven bij het KLM-Cabinefonds. Hiervoor blijft de afkoopmogelijkheid van klein pensioen van toepassing.

Pensioenaanspraken van € 2 bruto per jaar of minder komen te vervallen
Gaat u op of na 1 januari 2019 uit dienst en hebt u een heel klein pensioen van € 2,- bruto per jaar of minder? Vanaf 1 januari 2019 komen deze hele kleine pensioenen te vervallen.

Hebt u nog geen nieuwe pensioenuitvoerder?
Dan bewaart het KLM-Cabinefonds uw pensioen, totdat er een nieuwe uitvoerder bekend is waar wij uw pensioen naar kunnen overmaken.

Vragen over uw pensioen?
In MijnKLMPensioen ziet u de hoogte van uw opgebouwde pensioen bij het Cabinefonds. Ga voor een totaaloverzicht van al uw opgebouwde pensioenen naar www.mijnpensioenoverzicht.nl.