De DBC is per 1 januari 2018 verhoogd

24 juli 2018

Per 1 januari 2018 zijn de opbouwpercentages in zowel de eindloon- als middelloonregeling van het pensioenfonds verlaagd. Hierdoor is er ruimte in de premie ontstaan. In het arbeidsvoorwaardelijk overleg is afgesproken om de deelnemersbijdragecompensatie (DBC) te verhogen. Maar wat betekent dit voor u precies?

De DBC voor KLM en KLC cabinepersoneel is verhoogd van 16% naar 17,5%
Er is afgesproken dat de ruimte die door de verlaging van de opbouwpercentages in de vaste premie is ontstaan, wordt gebruikt voor het verhogen van de DBC. De DBC die u terugziet op uw salarisafrekening heeft geen effect op uw netto salaris, maar vormt wel onderdeel van de pensioengrondslag. Vanaf 1 januari 2016 maakt de DBC al onderdeel uit van het pensioengevend loon dat bepalend is voor de opbouw van uw ouderdomspensioen. Door invoering van de DBC bouwt u, als compensatie voor de fiscale versoberingen van de pensioenopbouw in 2014 en 2015, voor de toekomst extra ouderdomspensioen op.

U ontvangt uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) eind september 2018
Op uw UPO is de verhoging van de DBC verwerkt. Zo ziet u wat de verhoging precies voor u betekent.

Of ga naar MijnKLMPensioen
Vanaf september is de verhoging van de DBC ook verwerkt in Mijn Planner via MijnKLMPensioen. Hebt u geen toegang tot MijnKLMPensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Hebt u nog vragen over de DBC?
Neem dan contact op met KLM HR Shared Service Center via 020 649 00 30 of HRSSC@klm.com.