De nieuwe pensioenregeling: waar staan we nu?

30 juni 2017

In de afgelopen weken hebben het bestuur van het Pensioenfonds en de arbeidsvoorwaardelijke partijen (KLM en vakverenigingen) gesproken over de laatste openstaande punten. Partijen wachten nu nog op goedkeuring van de belastingdienst en de externe accountant. Daarna vindt de besluitvorming plaats over de opdrachtaanvaarding door het bestuur. 

Pas na aanvaarding van de uitvoering van de nieuwe regeling door het bestuur en na goedkeuring door de externe accountant en belastingdienst, wordt de vernieuwde cabine pensioenregeling met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 ingevoerd. Tot die tijd blijft de huidige pensioenregeling van kracht. Wij houden u van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte via onze website en NWSflits.