Dekkingsgraad augustus 2018

7 september 2018

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds KLM Cabinepersoneel is per eind augustus 2018 116,4% (gemiddelde van september 2017 tot en met augsustus 2018). De maandelijkse nominale dekkingsgraad per eind augustus 2018 is gedaald naar 115,8%. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds.

Overzicht van de dekkingsgraden

De financiële positie van het pensioenfonds