Dekkingsgraad oktober 2018

14 november 2018

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds KLM Cabinepersoneel is per eind oktober 2018 116,1% (gemiddelde van november 2017 tot en met oktober 2018). De maandelijkse nominale dekkingsgraad per eind oktober 2018 is gedaald naar 112,4%. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds.

Overzicht van de dekkingsgraden

De financiële positie van het pensioenfonds