Fonds zet stappen in maatschappelijk verantwoord beleggen

1 november 2018

KLM-Cabinefonds investeert in een goede toekomst van huidige en komende generaties. Daarbij wordt naast financiële aspecten in toenemende mate ook rekening gehouden met milieu-, sociale en governance-aspecten. Het bestuur van het fonds is ervan overtuigd dat een pensioenfonds maatschappelijk verantwoord beleggen hand in hand kan laten gaan met een optimale balans tussen rendement en risico.

Global Compact en Principles for Responsible Investment

De principes van de Global Compact van de Verenigde Naties vormen een belangrijke leidraad voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De principes hebben betrekking op arbeids- en mensenrechten, zorg voor het milieu en het terugdringen van corruptie. De Principles for Responsible Investment (PRI) zijn een richtlijn voor maatschappelijk verantwoord beleggen, bedoeld voor institutionele beleggers. Het fonds ziet aansluiting bij de PRI als hoeksteen van het beleid en heeft de principes in 2014 ondertekend. De Global Compact gaat vooral over de inhoudelijke kant van maatschappelijk verantwoord ondernemen, de PRI heeft vooral betrekking op de manier waarop beleggers hun kennis en invloed kunnen gebruiken voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Actieve opstelling en vervolgstappen

Het fonds stelt zich actief op: op dit moment betekent dat, dat het fonds aan vermogensbeheerders vraagt dat ook zij de PRI ondertekenen. Daarnaast hebben de externe vermogensbeheerders toestemming om in het belang van het pensioenfonds te handelen en waar nodig het stemrecht uit te oefenen. In bijzondere situaties neemt het pensioenfonds deel aan gezamenlijke juridische acties tegen ondernemingen.

Het fonds had al geen beleggingen in ondernemingen betrokken bij de productie of distributie van wapens die volgens Nederlands recht verboden zijn, zoals clustermunitie.
Daar komen nu als vervolgstappen de volgende uitsluitingen bij:

  • Ondernemingen die stelselmatig de Global Compact schenden
  • De tabaksindustrie
  • Geen nieuwe opdrachten aan vermogensbeheerders die de PRI niet ondertekend hebben.

IMVB convenant

Het bestuur van het fonds heeft verdere stappen inzake maatschappelijk verantwoord beleggen in voorbereiding en heeft in november 2018 het convenant voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB) voor pensioenfondsen voor pensioenfondsen ondertekend.