Gedeeltelijke indexatie voor actieve deelnemers

19 april 2018

Door de salarisverhoging van 1% per 1 januari 2018 heeft het bestuur op 6 april 2018 besloten om met terugwerkende kracht een indexatie van 0,23% aan actieve deelnemers te verlenen. Actieve deelnemers zijn werknemers bij KLM of KLC die pensioen opbouwen. Werkt u bij KLM of KLC en bouwt u pensioen op? Dan wordt uw opgebouwde pensioen (basis en NAP) per 1 januari 2018 met 0,23% verhoogd. In de Pensioenplanner via MijnKLMPensioen kunt u zien wat deze aanpassing voor u betekent.

Hoe is het percentage van 0,23% bepaald?

Volgens wettelijke regels mag het pensioenfonds uw pensioen pas indexeren als de beleidsdekkingsgraad 110% is of hoger én er genoeg vermogen is om in de toekomst te kunnen indexeren.

De beleidsdekkingsgraad was eind november 2017 113,1%. Op basis hiervan was er in december 2017 ruimte voor een gedeeltelijke indexatie in 2018. Hoeveel uw pensioen verhoogd kan worden, hangt af van de regels die daarvoor gelden. Voor de indexatie van het pensioen van actieve deelnemers, volgen we de stijging van de KLM/KLC-lonen van het afgelopen jaar. De maatstaf is het percentage van de algemene loonronde. Omdat er in de periode van 2 januari 2017 tot en met 1 januari 2018 eerder geen algemene loonronde was, kon er in december 2017 geen gedeeltelijke indexatie worden toegekend. Door de nieuwe cao afspraken is dit veranderd.

De financiële positie van het pensioenfonds biedt ruimte om 23% van het percentage van de algemene loonronde te indexeren. Dit komt uit op een indexatie van 0,23% (23% van 1%).

Indexatie van pensioengerechtigden en ex-werknemers

Voor de pensioenen van pensioengerechtigden en ex-werknemers volgen we de stijging van de prijzen. De maatstaf is de niet afgeleide prijsindex. De pensioenen van de pensioengerechtigden en ex-werknemers van KLM/KLC werden eerder met 23% van de niet afgeleide prijsindex geïndexeerd.  Daardoor kwam de indexatie van deze pensioenen per 1 januari 2018 uit op 0,3% (23% van 1,3%). Dit percentage blijft ongewijzigd.

Jaarlijkse beoordeling indexatie

Het bestuur beslist ieder jaar opnieuw of er kan worden geïndexeerd en met welk percentage. De financiële situatie van het fonds is hierbij leidend. Lees meer over indexatie en onze verwachtingen voor de toekomst.

Vragen of meer informatie? 

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag. U kunt ons op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur bereiken via 020 426 62 30 of pensioenservice@klmcabinefonds.nl