Indexatie 2018

18 december 2017

Indexatiebesluit 2018: gedeeltelijke indexatie (0,3%) voor pensioengerechtigden en ex-deelnemers

Op 8 december 2017 heeft het bestuur op basis van de financiële situatie per eind november een besluit genomen over de indexatie van de opgebouwde en ingegane pensioenen (basis en NAP). Volgens wettelijke regels mag het pensioenfonds uw pensioen pas indexeren als de beleidsdekkingsgraad 110% is of hoger én er genoeg vermogen is om in de toekomst te kunnen indexeren.

De beleidsdekkingsgraad was eind november 113,1%. Op basis van deze hoogte is er ruimte voor een gedeeltelijke indexatie in 2018. Hoeveel uw pensioen verhoogd kan worden, hangt af van de regels die daarvoor gelden. Voor de indexatie van het pensioen van deelnemers die nog pensioen opbouwen, volgen we de stijging van de KLM/KLC-lonen van het afgelopen jaar. Voor de pensioenen van pensioengerechtigden en ex-deelnemers volgen we de stijging van de prijzen.

Wat betekent dat voor u?

  1. Werkt u bij KLM of KLC en bouwt u pensioen op?
    Uw opgebouwde pensioen (basis en NAP) wordt per 1 januari 2018 niet verhoogd, omdat er in de periode van 2 januari 2017 tot en met 1 januari 2018 geen algemene loonronde bij KLM is geweest.
  2. Bent u met pensioen of werkt u niet meer bij KLM of KLC?
    Voor de indexatie van uw pensioen (basis en NAP) kijken wij naar de niet afgeleide prijsindex. Voor 2018 zou dit 1,3% zijn. De financiële positie van het pensioenfonds per eind november staat echter alleen gedeeltelijke indexatie toe. Uw pensioenuitkering of uw opgebouwde pensioen wordt daardoor per 1 januari 2018 verhoogd met 0,3%.

Hebt u een pensioen uit een oud reglement 1977/1998/2004/2006?
Wanneer uw pensioen opgebouwd is onder een pensioenreglement van 1977, 1998, 2004 of 2006 A/B, dan veranderen per 1 januari 2018 de afspraken over het indexeren van uw pensioen. In november hebben wij u daarover persoonlijk per brief geïnformeerd en via de website. Zie punt 2 hierboven voor uitleg over de hoogte van uw indexatie.

Indexatieverwachting voor de toekomst
Het bestuur beslist jaarlijks of de pensioenen geïndexeerd kunnen worden. De financiële situatie van het fonds is hierbij leidend. Wilt u meer weten over indexatie en onze verwachtingen voor de toekomst? Op deze pagina vindt u meer informatie.