Op of na 1 juli 2018 met pensioen?

1 februari 2018

Door nieuwe omrekenfactoren (per 1 juli 2018) kan uw pensioenuitkering anders worden dan de Pensioenplanner eerder had berekend. De omrekenfactoren worden gebruikt om uw pensioen vast te stellen. Bijvoorbeeld wanneer u eerder met pensioen gaat of juist later. Deze factoren wijzigen jaarlijks per 1 juli. Gaat u rond 1 juli 2018 met pensioen? Dan kan het gunstig zijn om iets eerder of later dan 1 juli 2018 met pensioen te gaan. Bekijk in de Pensioenplanner welke pensioendatum voor u haalbaar en interessant is. En bespreek met HR KLM of dat mogelijk is voor u.