Opbouwpercentage per 1 januari 2018

26 maart 2018

Per 1 januari 2018 zijn de opbouwpercentages in zowel de eindloon- als middelloonregeling verlaagd. Het opbouwpercentage in de eindloonregeling is verlaagd van 1,20% naar 1,17%. In de middelloonregeling is het opbouwpercentage verlaagd van 1,36% naar 1,33%. Dit betekent dat u sinds 1 januari 2018 minder pensioen opbouwt. 

Waarom is het opbouwpercentages per 1 januari 2018 verlaagd?

Verhoging wettelijke pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar
We worden steeds ouder en de gemiddelde levensverwachting is de afgelopen jaren gestegen. Daarom heeft de overheid de fiscaal wettelijke pensioenrichtleeftijd verder verhoogd van 67 naar 68 jaar. Het wettelijke opbouwpercentage is daarbij gelijk gebleven. De fiscaal wettelijke pensioenrichtleeftijd is een rekenleeftijd waarmee pensioenfondsen moeten rekenen. KLM en de vakbonden hebben afgesproken dat de standaard pensioenleeftijd bij Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel 60 jaar blijft.

Terugrekenen naar de standaard pensioenleeftijd van 60 jaar
Om binnen fiscale grenzen te blijven, moeten wij het wettelijke opbouwpercentage bij een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar terugrekenen naar een pensioenleeftijd van 60 jaar. Zodanig dat de waarde op 60 jaar niet meer is dan de waarde op 68 jaar. Eerder rekenden we terug van 67 naar 60 jaar. Nu moeten we terugrekenen van 68 naar 60 jaar. Het opbouwpercentage wordt dan lager. Dit komt omdat een pensioen dat ingaat op 60 jarige leeftijd meer waard is dan een pensioen dat ingaat op 68 jarige leeftijd. Het pensioen wordt immers 8 jaar langer uitgebetaald. Zou u besluiten om op uw 60e uw pensioen uit te stellen tot 68 jaar dan komt u op een vergelijkbaar pensioen uit.

Wat doet het pensioenfonds aan onze lagere opbouw?

Door de verlaging van het opbouwpercentage kan er ruimte ontstaan in de beschikbare pensioenpremie. KLM en de vakbonden zijn met elkaar in gesprek over hoe deze mogelijke ruimte in de premie kan worden ingezet. Zodra meer bekend is, ontvangt u informatie hierover.

Bekijk regelmatig uw pensioen

Wat deze wijziging voor u persoonlijk betekent, kunt u zien in de Pensioenplanner in MijnKLMPensioen. Hebt u geen toegang tot de Pensioenplanner, kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Hebt u vragen? Kom naar de stand op het BMC

Wij zijn aanwezig van 16 tot en met 26 april tussen 7.00 uur en 13.00 uur, behalve op zaterdag en zondag. U kunt natuurlijk ook bellen of mailen. U kunt ons op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur bereiken via 020 426 62 30 of pensioenservice@klmcabinefonds.nl.