Steeds meer jonge collega's met pensioen bezig

25 oktober 2018

In juli dit jaar onderzocht het pensioenfonds uw tevredenheid over de communicatie en dienstverlening van uw pensioenfonds. Meer dan 700 collega's deden mee aan het onderzoek. Namens het bestuur willen we iedereen bedanken die aan dit onderzoek heeft deelgenomen! We delen graag de belangrijkste uitkomsten met u.

U bent nog net zo tevreden als in 2014
Het pensioenfonds scoort onder deelnemers die nog pensioen opbouwen net als in 2014 een 7,5. Gepensioneerden zijn zelfs wat positiever dan in 2014 en geven gemiddeld een 8,1 (7,7 in 2014).

Positieve ontwikkelingen
Uit het onderzoek bleek dat meer deelnemers zich in hun pensioen verdiepen en meer inzicht hebben in hun pensioensituatie. Opvallend is dat deelnemers jonger dan 55 jaar nu vaker zeggen meer inzicht te hebben in hun huidige pensioensituatie. Ook het gebruik van MijnKLMPensioen is enorm toegenomen.

Natuurlijk zijn er ook punten die we verder kunnen verbeteren
U wilt graag begrijpelijke, concrete en inzichtelijke informatie passend bij uw persoonlijke situatie en levensfase. Niet alle deelnemers zijn bekend met de inhoud van de pensioenregeling en bepaalde pensioenbegrippen zijn niet altijd even duidelijk.

Andere belangrijke inzichten
Ook kwamen er behoeften uit het onderzoek naar voren, zoals meer hulp en begeleiding bij financiële planning. Maar ook de behoefte aan nieuwe middelen als live chat en WhatsApp. En als bestuur kunnen we vaak beter toelichten wat precies met het pensioengeld gebeurt en welke kosten wij hiervoor moeten maken. Hier gaan wij mee aan de slag.