Uw NAP inleg definitief

20 november 2018

Tot 1 oktober 2018 kon u doorgeven hoeveel u vanaf 1 januari 2019 wil inleggen in de NAP. Om de NAP als regeling aan te kunnen blijven bieden, mag de gemiddelde NAP-inleg van alle collega’s niet hoger zijn dan 4% per jaar. Deze grens noemen we het collectieve maximum.

Uw pensioenfonds heeft na de mutatiedatum van 1 oktober de balans opgemaakt. Het gemiddelde inlegpercentage in de NAP is 2.4%. Dat is ruim onder de grens van 4%. Dat betekent dat uw gekozen inleg voor 2019 definitief is. Hebt u uw inleg gewijzigd of neemt u per 1 januari 2019 deel aan de NAP? Dan ontvangt u in december een bevestiging van uw inleg.

Bekijk de hoogte van uw inleg via ‘Mijn NAP’ in MijnKLMPensioen.