Uw partnerverzekering in 2018

27 december 2017

Bij KLM/KLC is uw partner, als u overlijdt, standaard verzekerd van een partnerpensioen en een Anw-hiaatpensioen, behalve als u daarvan afgezien hebt. 

De premie voor het partnerpensioen (FPP: pensioenuitkering zolang uw partner leeft) blijft in 2018 1,6% per maand.
De premie voor het Anw-hiaatpensioen (extra pensioenuitkering tot de AOW-leeftijd van uw partner) wordt € 21,40 (was € 20) per maand. Omdat het Anw-hiaatpensioen voortaan meebeweegt met de toekomstige AOW-leeftijd van uw partner is de premie hoger geworden.

Lees verder over pensioen voor partner en kinderen.