Uw pensioen in 2018

27 december 2017

Betaaldata 2018
U ontvangt uw pensioenuitkering op de 27ste van elke maand. Als de 27ste in het weekend valt, dan op de vrijdag vóór dat weekend. In december ontvangt u uw pensioenuitkering op de 20e.

Pensioenspecificatie 2018 en jaaropgave 2017
E
ind januari ontvangt u uw pensioenspecificatie van januari 2018 en tegelijk ook uw jaaropgave 2017.

Wijzigingen in belastingtarieven
D
e belastingtarieven veranderen elk jaar. Aan de hand van deze tarieven berekent het pensioenfonds de bedragen die op uw pensioenuitkering worden ingehouden. Veranderingen in de belastingtarieven kunnen daarom van invloed zijn op uw netto pensioenuitkering. Welk belastingtarief voor u geldt, kunt u zien op de website van de Belastingdienst.

Lees meer over pensioen ontvangen