Volgend jaar met pensioen? Bekijk tijdig uw keuzes in MijnKLMPensioen

27 december 2017

Uw pensioenregeling biedt diverse keuzemogelijkheden, zoals eerder of later met pensioen gaan en ouderdomspensioen ruilen voor meer partnerpensioen. Voor het berekenen van elke keuze – anders dan de standaardkeuze uit het reglement – gebruikt het pensioenfonds omrekenfactoren. Die zijn gebaseerd op onder meer rentestand en levensverwachting.

Per 1 juli 2018 wijzigen de factoren. Vanaf 1 februari 2018 houdt de Pensioenplanner rekening met deze nieuwe factoren. Gaat u rond juli 2018 met pensioen? Check dan in februari MijnKLMPensioen. In sommige gevallen kan het gunstig zijn om iets eerder met pensioen te gaan. Bespreek in dat geval met HR KLM of dat mogelijk is voor u.