Waar staan we nu met de nieuwe pensioenregeling?

20 juli 2017

Het bestuur van het pensioenfonds en de arbeidsvoorwaardelijke partijen (KLM en vakverenigingen) zijn nog in gesprek over de laatste openstaande punten.

Pas na aanvaarding van de uitvoering van de nieuwe regeling door het bestuur en na goedkeuring door de belastingdienst wordt de vernieuwde cabine pensioenregeling met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 ingevoerd. Tot die tijd blijft de huidige pensioenregeling van kracht. Wij houden u van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte via onze website en NWSflits.