Wettelijke pensioenrichtleeftijd 68 jaar. Wat verandert er?

28 november 2017

De gemiddelde levensverwachting is de afgelopen jaren gestegen. Mensen ontvangen daardoor langer AOW en pensioen. Door de gestegen levensverwachting gaat de wettelijke pensioenrichtleeftijd in 2018 omhoog van 67 naar 68 jaar. Wij moeten deze pensioenrichtleeftiijd gebruiken om uw pensioenopbouw en de premie te berekenen. De leeftijd waarop u in onze pensioenregeling met pensioen kunt gaan is 60 jaar. Omdat de overheid grenzen stelt aan pensioenopbouw, kunt u vanaf 1 januari 2018 iets minder pensioen opbouwen:

  • voor iedereen in de eindloonregeling: 1,17%* (was 1,20%).
  • voor iedereen in de middelloonregeling: 1,33%* (was 1,36%).

De Pensioenplanner rekent vanaf eind januari met de nieuwe opbouwpercentages. Uw opgebouwde rechten tot 1 januari 2018 zijn niet gewijzigd.

De belastingdienst moet deze nieuwe percentages nog definitief goedkeuren.