Ouderschapsverlof

Als u gebruik maakt van ouderschapsverlof bouwt u geen pensioen op (tenzij u andere afspraken met KLM hebt gemaakt). U kunt uw pensioenopbouw zelf volledig voortzetten. In dat geval betaalt u alleen de eigen bijdrage in de pensioenpremie. KLM betaalt het werkgeversdeel. Ook als u ervoor kiest om de pensioenopbouw niet voort te zetten, blijft u wel verzekerd voor het facultatieve (vrijwillige) partnerpensioen en het Anw-hiaatpensioen. Dit geldt alleen als u dit hiervoor ook al was. Ook blijft u verzekerd voor het arbeidsongeschiktheidspensioen en wezenpensioen. Hiervoor hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Of u tijdens een periode van (gedeeltelijke) ouderschapsverlof ouderdomspensioen en Netto Aanvullend Pensioen opbouwt, hangt af van de afspraken die u maakt met KLM. Bespreek altijd met KLM de mogelijkheden voor het voortzetten van uw pensioenopbouw en de manier waarop zij uw premie verrekenen met u.