Overlijdensuitkering NAP

De NAP-regeling heeft een overlijdensuitkering NAP. Dit betekent dat uw opgebouwde NAP in uw nalatenschap voor uw erfgenamen komt bij uw overlijden vóór uw pensioendatum. Van de Belastingdienst moet u wel toestemming aan het pensioenfonds geven om de NAP bij uw overlijden uit te keren. Geeft u geen toestemming? Dan vervallen uw NAP-aanspraken bij uw overlijden vóór uw pensioendatum aan het pensioenfonds.

Overlijdt u nadat uw NAP-uitkering al is ingegaan? Dan geldt de overlijdensuitkering NAP niet. U kiest bij pensioeningang namelijk hoe u uw NAP wilt ontvangen: een tijdelijke maandelijkse uitkering tot uw AOW-leeftijd, een levenslange maandelijkse uitkering of een uitkering van de NAP in één keer. De eventuele waarde van de NAP die overblijft na uw overlijden komt terug in het fonds.