Overlijdensuitkering NAP

Begin 2016 is aan de NAP de overlijdensuitkering NAP toegevoegd. Dit betekent dat uw opgebouwde NAP in uw nalatenschap voor uw erfgenamen komt bij uw overlijden vóór pensioendatum. Hieronder vindt u de meestgestelde vragen.

  1. Hoe werkt de overlijdensuitkering NAP?
  2. Zijn er kosten verbonden aan de overlijdensuitkering NAP?
  3. Wat betekent de aanpassing van de afkooptarieven voor mij?
  4. Heeft mijn keuze effect op de hoogte van mijn NAP aanspraken?
  5. Wanneer moet ik het toestemmingsformulier terug sturen?
  6. Kan ik de NAP nog wel afkopen als ik toestemming geef voor de overlijdensuitkering NAP?
  7. Hoe zit het als ik overlijd na mijn pensioendatum?
  8. Ik ben een gewezen deelnemer. Geldt de overlijdensuitkering NAP ook voor mij?
  9. Ik ben eerder gestopt met de NAP en wil nu opnieuw deelnemen? Geldt de overlijdensuitkering ook voor mij?
  10. Kan ik zelf bepalen aan wie mijn NAP wordt uitgekeerd bij mijn overlijden? 

1. Hoe werkt de overlijdensuitkering NAP?

Met de overlijdensuitkering NAP komen uw opgebouwde NAP aanspraken bij uw overlijden vóór pensioendatum in de nalatenschap voor uw erfgenamen. Hiervoor is uw toestemming nodig. Uw toestemming moet bij het pensioenfonds bekend zijn om de NAP bij uw overlijden uit te keren. Uw toestemming maakt u kenbaar door het toestemmingsformulier NAP ondertekend aan het pensioenfonds terug te sturen. Besluit u per 1 januari 2018 opnieuw in te stappen in de NAP? Dan kunt u dat vóór 1 november 2017 via het vinkje in MijnKLMPensioen direct online aan ons doorgeven. Deze keuze maakt u tegelijk met uw keuze voor uw NAP-inleg.

Geeft u geen toestemming? Dan vervalt het opgebouwde NAP bij uw overlijden vóór pensioendatum aan het pensioenfonds.

2. Zijn er kosten verbonden aan de overlijdensuitkering NAP?

De overlijdensuitkering NAP is nu standaard onderdeel van de NAP-regeling. U betaalt geen extra kosten als u toestemming geeft voor de overlijdensuitkering NAP. Om deze overlijdensuitkering te financieren zijn de afkooptarieven opnieuw aangepast. De geldende in- en afkooptarieven van de NAP zijn van toepassing op alle deelnemers aan de NAP.

3. Wat betekent de aanpassing van de afkooptarieven voor mij?

De afkooptarieven zijn met de komst van de overlijdensuitkering NAP opnieuw aangepast.  Deze tarieven worden gebruikt bij de berekening van uw NAP-aanspraken op het moment dat u NAP wilt afkopen. Hieronder ziet u aan de hand van een eenvoudig rekenvoorbeeld wat voor effect de aanpassing van de afkooptarieven heeft op uw NAP aanspraken bij afkoop.

 

 

Afkooptarief

Afkoopwaarde

Afname afkoopwaarde

 

 

Oud

Nieuw

Oud

Nieuw

 

Opgebouwde NAP aanspraken na 1-1-2015

100

10,1274

10,1274

1.013

1.013

0,0%

Opgebouwde NAP aanspraken opgebouwd vóór 1-1-2015

2000

9,6700

9,6454

19.340

19.291

0,3%

 

 

 

20.353

20.304

0,2%

Het rekenvoorbeeld laat zien dat de aanpassing van de afkooptarieven een verlaging van ongeveer 0,2% van de afkoopwaarde betekent.  Het rekenvoorbeeld geeft een indicatie.

4. Heeft mijn keuze effect op de hoogte van mijn NAP aanspraken?

Uw toestemming voor de overlijdensuitkering NAP is niet van invloed op de hoogte van uw NAP aanspraken. Uw keuze heeft dus geen invloed op de hoogte van uw NAP uitkering bij uw pensionering.

5. Wanneer moet ik het toestemmingsformulier terug sturen?

U kunt het toestemmingsformulier op elk gewenst moment aan het pensioenfonds toesturen. Houd er wel rekening mee dat het pensioenfonds de NAP niet mag uitkeren als wij geen door u ondertekend toestemmingsformulier hebben ontvangen. Besluit u per 1 januari 2018 opnieuw in te stappen in de NAP? Dan kunt u dat vóór 1 november 2017 via het vinkje in MijnKLMPensioen direct online aan ons doorgeven. Deze keuze maakt u tegelijk met uw keuze voor uw NAP-inleg.

6. Kan ik de NAP nog wel afkopen als ik toestemming geef voor de overlijdensuitkering NAP?

De mogelijkheid om de NAP tussentijds af te kopen blijft bestaan, ook als u toestemming geeft voor de overlijdensuitkering NAP.

7. Hoe zit het als ik overlijd na mijn pensioendatum?

Overlijdt u na uw pensionering? Dan geldt de overlijdensuitkering NAP niet. U kiest namelijk bij pensioeningang hoe u het NAP wilt ontvangen: een tijdelijke maandelijkse uitkering tot uw AOW-datum, een levenslange maandelijkse uitkering of een uitkering van het NAP in één keer.

8. Ik ben een gewezen deelnemer van het pensioenfonds. Geldt de overlijdensuitkering NAP ook voor mij?

Ja, ook als u niet meer in dienst bent van KLM kunt u toestemming geven voor de overlijdensuitkering NAP.

9. Ik ben eerder gestopt met de NAP, maar nog wel deelnemer van het pensioenfonds en wil nu opnieuw deelnemen? Geldt de overlijdensuitkering ook voor mij?

Op het moment dat u opnieuw deel gaat nemen aan de NAP-regeling geldt de mogelijke overlijdensuitkering NAP ook voor u. U kunt uw toestemming voor de overlijdensuitkering aangeven op het mutatieformulier.

10. Kan ik zelf bepalen aan wie mijn NAP wordt uitgekeerd bij mijn overlijden?

Dit kunt u niet bij het pensioenfonds regelen. De NAP wordt bij uw overlijden formeel uitgekeerd aan u. Op die manier komt de NAP-uitkering in de nalatenschap van uw wettelijke erfgenamen of bij de erfgenamen zoals aangewezen in uw testament.