Uit dienst

Gaat u uit dienst bij KLM of KLC? Dan stopt uw pensioenopbouw automatisch. Hieronder leest u wat er standaard geregeld is en welke keuzes u hebt.

Wat is er standaard geregeld voor uw ouderdomspensioen?

Uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds KLM Cabinepersoneel stopt automatisch zodra u uit dienst gaat bij KLM/KLC. U betaalt hier ook geen premie meer voor.
Als u uw pensioen niet overdraagt (zie Keuze #1) blijft uw opgebouwde pensioen bij het fonds staan. Het wordt aan u uitgekeerd vanaf de eerste dag van de maand waarin u 60 wordt.
U ontvangt eens in de vijf jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierop ziet u de door u opgebouwde pensioenaanspraken.

Wat is er standaard geregeld voor uw Netto Aanvullend Pensioen?

Hebt u ook Netto Aanvullend Pensioen (NAP) opgebouwd? Dit pensioen wordt niet overgedragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Het NAP is een netto (aanvullende) regeling voor KLM-Cabinepersoneel en is bij andere pensioenuitvoerders niet bekend. Op de pensioendatum hebt u drie opties voor de uitkering van uw NAP:

  • u laat het NAP in aanvulling op het ouderdomspensioen levenslang uitkeren
  • u laat het NAP in de vorm van een tijdelijke uitkering, tot uw AOW-leeftijd, tot uitkering komen, of
  • u laat het NAP bij pensioeningang in een keer tot uitkering komen

U kunt het NAP ook op een ander (eerder) moment afkopen. Download het mutatieformulier of neem voor meer informatie contact met ons op.

Wat is er standaard geregeld voor uw partner en kinderen?

Bij uitdiensttreding zetten we – als u op dat moment een partner hebt – automatisch een deel van uw ouderdomspensioen om in partnerpensioen. Dit partnerpensioen is daarna 70% van het verlaagde ouderdomspensioen. Uw partner ontvangt dit partnerpensioen als u overlijdt.
Hebben u en uw partner hier samen van afgezien? Dan is er geen partnerpensioen voor uw partner, als u overlijdt. Indien u op dat moment geen partner heeft, dan zal de omzetting achterwege blijven.

Was u verzekerd voor het facultatief partnerpensioen en/of het Anw-hiaatpensioen? Dan stoppen deze verzekeringen zodra u uit dienst gaat. De dekking vervalt daarmee.

Na uw uitdiensttreding blijft een wezenpensioen voor uw kinderen staan. Wanneer u overlijdt bedraagt het wezenpensioen voor elk kind 14% van het (verlaagde) ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd tot uw uitdiensttreding. Kinderen die zijn geboren nadat u uit dienst bent getreden hebben geen recht op wezenpensioen. Het wezenpensioen geldt in principe alleen voor kinderen tot 18 jaar. Als zij studeren kunnen ze tot hun 27ste recht hebben op wezenpensioen.

Welke keuzes hebt u?

#1 Uw opgebouwde pensioen overdragen

Hebt u of krijgt u een nieuwe werkgever? Bedenk dan of u uw pensioen wilt overdragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever (waardeoverdracht). U kunt hier bijvoorbeeld voor kiezen als u het prettig vindt om vanaf uw pensionering van één pensioenuitvoerder pensioen te ontvangen. Daar staat tegenover dat u risico’s spreidt als u uw diverse pensioenen laat staan bij verschillende pensioenuitvoerders.

Of waardeoverdracht gunstig is, hangt onder andere af van de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Hiertoe kunt u de pensioenregelingen van uw oude en uw nieuwe pensioenfonds met elkaar vergelijken. Let hierbij onder andere op het soort pensioenregeling (eindloon- of middelloonregeling), hoe er toeslag op uw pensioen gegeven wordt en wat de pensioendatum is. Ook is hierbij de financiële situatie van het pensioenfonds belangrijk. U kunt waardeoverdracht aanvragen bij uw nieuwe werkgever of pensioenfonds.

Let op: pensioenfondsen kunnen alleen meewerken aan de uitvoering van de waardeoverdracht als de beleidsdekkingsgraad (van beide pensioenfondsen) boven de 100% is. Check de actuele beleidsdekkingsgraden van het KLM-Cabinefonds en uw nieuwe pensioenfonds.

#2 Eerder of later uw pensioen laten uitkeren

Laat u uw opgebouwde pensioen achter bij Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel? Dan is het mogelijk om dit eerder (op z’n vroegst vanaf de dag waarop u 50 jaar wordt) of later (uiterlijk op uw AOW-datum) te laten ingaan. Als het pensioen eerder ingaat, wordt uw pensioenuitkering lager. Dit onder andere omdat het pensioen langer uitbetaald moet worden. Omgekeerd geldt dat als u de pensioendatum uitstelt, uw pensioenuitkering hoger wordt.

Hoe behoudt uw premievrije pensioen zijn waarde?

Als u pensioen hebt opgebouwd bij het KLM Cabinefonds maar geen deelnemer meer bent in het fonds, dan hebt u een premievrij pensioen bij het fonds. Uw premievrije pensioen verhogen wij jaarlijks voorwaardelijk op basis van de stijging van de prijzen (prijsindex). Dit is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds. Het bestuur van het fonds beslist jaarlijks of, en zo ja in welke mate, verhoging mogelijk is. De toeslagverlening wordt gefinancierd uit beleggingsrendement.

Afkoop kleine pensioenen

Bent u op of na 1 januari 2018 uit dienst gegaan en hebt u een klein pensioen tussen de € 2,- tot € 474,11 bruto per jaar opgebouwd? Dan mogen wij dit vanaf 1 januari 2019 niet meer afkopen. Dit betekent dat de waarde van uw pensioen bij het Cabinefonds blijft staan. Ook is het mogelijk dat uw premievrije pensioenaanspraken automatisch worden samengevoegd met het pensioen bij het pensioenfonds waar u pensioen gaat opbouwen. Het bestuur van het pensioenfonds neemt hier nog een besluit over. Gaat u op of na 1 januari 2019 uit dienst en hebt u een heel klein pensioen van € 2,- bruto per jaar of minder? Vanaf 1 januari 2019 komen deze hele kleine pensioenen te vervallen.

Welke pensioenen mogen nog wel worden afgekocht na 1 januari 2019?

Anders dan tussentijds afkoop van klein ouderdomspensioen, blijft afkoop van een klein ouderdomspensioen op de pensioendatum, afkoop van een klein (ingegaan) Bijzonder Partner- en Wezenpensioen ook na 1 januari 2019 toegestaan.

Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP)

Deze nieuwe regels voor kleine pensioenen gelden nog niet voor de Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP). Het bestuur neemt binnenkort hierover nog een besluit. U kunt er nog voor steeds voor kiezen om uw deelname aan de NAP-regeling te beëindigen en de NAP af te kopen. Dit kan in januari of juli van ieder jaar. Het afkopen van uw NAP regelt u via MijnNAP in MijnKLMPensioen.

Wilt u weten hoe uw pensioensituatie eruit ziet?

Zolang u nog in dienst bent bij KLM kunt u voor inzicht in uw pensioensituatie MijnKLMPensioen raadplegen. Uiteraard kunt u daarnaast met al uw vragen terecht bij de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group via telefoonnummer 020 426 62 30. Mailen kan ook: pensioenservice@klmcabinefonds.nl.