Waardeoverdracht

U kunt het pensioen dat u bij uw vorige werkgever hebt opgebouwd meenemen naar de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Dat heet waardeoverdracht. Of waardeoverdracht voor u gunstig is, hangt onder andere af van de pensioenregeling van uw vorige werkgever. Hiertoe kunt u de pensioenregelingen van uw oude en uw nieuwe pensioenfonds met elkaar vergelijken. Let hierbij bijvoorbeeld op hoe er geïndexeerd wordt.

Vindt u het prettig om bij pensionering van één pensioenuitvoerder pensioen te ontvangen? Dan kan dit ook een reden zijn om voor waardeoverdracht te kiezen. Naast het pensioen van uw laatste werkgever kunt u ook aanspraken van eerdere werkgevers aan ons overdragen.

Hebt u een partner waarvoor u partnerpensioen hebt opgebouwd? Dan moet hij of zij ook akkoord gaan met de waardeoverdracht van het partnerpensioen.

Let op

Een pensioenfonds mag alleen meewerken aan waardeoverdracht als de dekkingsgraad (van beide pensioenfondsen) boven de 100% is. Kijk hier voor de actuele stand van de dekkingsgraad.

Hoe vraagt u waardeoverdracht aan?

  1. U vult het waardeoverdrachtformulier in. 
  2. U stuurt het formulier naar het KLM-Cabinefonds
  3. U krijgt van Blue Sky Group een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het formulier.
  4. Blue Sky Group zoekt contact met uw vorige pensioenuitvoerder(s) en gaat na hoeveel pensioen u daar hebt opgebouwd.
  5. Van uw vorige pensioenuitvoerder(s) ontvangt Blue Sky Group een opgave van de hoogte van uw pensioenaanspraken in de vorm van een contante waarde.
  6. Blue Sky Group berekent hoeveel pensioen u voor deze waarde in de pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel kunt inkopen. De uitkomst van deze berekening ontvangt u schriftelijk in een offerte met een akkoordverklaring.
  7. U bepaalt of waardeoverdracht voor u zinvol is. Uw beslissing (wel of niet akkoord) geeft u aan op de akkoordverklaring en stuurt u terug naar Blue Sky Group.
  8. Blue Sky Group handelt de eventuele overdracht met uw oude pensioenuitvoerder af.
  9. U krijgt bericht wanneer de waardeoverdracht van uw pensioen heeft plaatsgevonden.

Vanaf de dag waarop u de 50-jarige leeftijd bereikt kunt u ook gedeeltelijk met pensioen gaan. Dit houdt in dat u voor een gedeelte blijft werken en voor een gedeelte met pensioen gaat.