Wat zijn de voorwaarden?

Het pensioenfonds streeft ernaar om PIT-teams samen te stellen die zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van het KLM/KLC personeel, ook op gebied van leeftijd. Daarnaast wil het pensioenfonds de middelen die zij inzet om PIT mogelijk te maken en PIT-ers te faciliteren (o.a. tijd en onkosten) optimaal benutten. Om die reden hanteert het pensioenfonds een aantal voorwaarden voor deelname aan PIT:

  • Enthousiasme en enige affiniteit met pensioenen is een pré
  • Affiniteit met social media (Facebook)
  • Minimaal 67% in actieve dienst
  • Maximaal 55 jaar
  • Geen grondfunctie
  • 100% aanwezigheid op de opleidingsdagen
  • Binnen een PIT-termijn (18 maanden) twee terugkomdagen bijwonen. 
  • Bij aanvang van PIT-termijn, minimaal 36 maanden in actieve dienst (geen pensioenplannen binnen drie jaar)

Heeft u vragen over de voorwaarden van PIT? Stuur dan een e-mail naar communicatie@blueskygroup.nl.