Nieuwe regels voor kleine pensioenen

24 oktober 2018

Als u vaak van baan wisselt, is het mogelijk dat u veel kleine pensioenpotjes bij verschillende pensioenfondsen hebt. Deze kleine pensioenen worden vaak afgekocht en horen dan niet meer bij het latere pensioen. De overheid heeft daarom de regels voor kleine pensioenen per 1 januari 2019 veranderd.

Wat houden de nieuwe regels in?
Gaat u uit dienst en hebt u een klein pensioen tussen de € 2,- tot € 474,11 bruto per jaar opgebouwd? Dan mogen pensioenfondsen dit vanaf 1 januari 2019 niet meer afkopen. Dit betekent dat de waarde van uw pensioen bij het Cabinefonds blijft staan. Ook is het mogelijk dat uw premievrije pensioenaanspraken automatisch worden samengevoegd met het pensioen bij het pensioenfonds waar u pensioen gaat opbouwen. Dit geldt ook wanneer u op of na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Dit is handig voor u als u bij meerdere pensioenfondsen een klein pensioen opbouwt. Zo behoudt u uw pensioen en is het over minder potjes verdeeld. Gaat u op of na 1 januari 2019 uit dienst en hebt u een heel klein pensioen van € 2,- bruto per jaar of minder? Vanaf 1 januari 2019 komen deze hele kleine pensioenen te vervallen.

Hebt u of krijgt u een nieuwe werkgever? 
Het blijft mogelijk om zelf uw pensioen over te dragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever (waardeoverdracht).

Het Cabinefonds neemt eind dit jaar een besluit
Het Cabinefonds moet nog besluiten of zij kleine pensioenen automatisch gaan samenvoegen of dat deze blijven staan. Zodra het besluit is genomen, leest u dat op www.klmcabinefonds.nl en in de NWSflits. Ga voor een totaaloverzicht van uw opgebouwde pensioenen naar www.mijnpensioenoverzicht.nl.