Pensioen uitstellen

1 februari 2018

De standaard pensioenleeftijd in de pensioenregeling is 60 jaar. U kunt uw pensioen later laten ingaan. Uiterlijk op de dag waarop u uw AOW-uitkering gaat ontvangen. Tot voor kort was u dan verplicht binnen of buiten KLM door te werken tot de uitgestelde pensioendatum. Deze eis is per 1 januari 2018 komen te vervallen. Lees meer over bijna met pensioen gaan.